» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Behcet Uz Cocuk Hast Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Yumurta Allerjisi Olan Olgularda Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Aşılaması Öncesi Aşı ile Deri Prick Testi Gerekli mi?Aşı güvenle yapılabilir mi?
Measles-Rubella-Mumps vaccination in cases with egg allergy: Is skin prick test necessary? Can vaccination be done safely?
Semiha Bahceci, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Hatice Feray Arı, Sait Karaman, Canan Şule Karkıner, Esra Toprak Kanık, Demet Can
doi: 10.5222/buchd.2017.129   2017; 7 - 2 | Sayfalar 129 - 132

DERLEME
2.
Göç olayının çocuk sağlığı üzerine etkileri
Effects of immigration on children's health
Diler Aydın, Nurdan Şahin, Berna Akay
doi: 10.5222/buchd.2017.008   2017; 7 - 1 | Sayfalar 8 - 14

3.
Antibiyotiğe Bağlı İshallerde Probiyotiğin Önemi
The importance of probiotics in antibiotic associated diarrhea
Murat Duman, Aykut Çağlar
doi: 10.5222/buchd.2017.001   2017; 7 - 1 | Sayfalar 1 - 7

ARAŞTıRMA
4.
İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeni ile Kan Değişimi Yapılan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Assessment of Newborn Infants with Exchange Transfusion Due to Indirect Hyperbilirubinemia: Single Center Experience
Senem Alkan Özdemir, Esra Arun Özer, Özkan İlhan, Sümer Sütçüoğlu
doi: 10.5222/buchd.2017.236   2017; 7 - 3 | Sayfalar 236 - 241

DENEYSEL ÇALıŞMA
5.
Yumurta Allerjisi Olan Olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Clinical and Laboratory Evaluation of Cases with Egg Allergy
Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak, Demet Can
doi: 10.5222/buchd.2016.103   2016; 6 - 2 | Sayfalar 103 - 108

DERLEME
6.
Çocukluk çağı epilepsilerinde ketojenik diyet uygulamaları
Ketogenic diet practices on childhood epilepsies
Aycan Ünalp
doi: 10.5222/buchd.2017.169   2017; 7 - 3 | Sayfalar 169 - 177

OLGU SUNUMU
7.
Sağlıklı Bebekte Sitomegalovirüse Bağlı Gelişen Ağır Trombositopeni Olgusu ve Gansiklovir Tedavisi
A Case of Severe Thrombocytopenia Due to Cytomegalovirus and Ganciclovir Treatment in an Immunocompetent Infant
Tolga İnce, Saadet Çelik Cengiz, Ali Kanık, Berrak Sarıoğlu
doi: 10.5222/buchd.2016.231   2016; 6 - 3 | Sayfalar 231 - 233

ARAŞTıRMA
8.
Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları
Clinical characteristics and follow-up results of unilateral renal agenesis and hypoplasia of children
Havva Evrengül, Pelin Ertan, Erkin Serdaroğlu, Selçuk Yüksel
doi: 10.5222/buchd.2016.185   2016; 6 - 3 | Sayfalar 185 - 190

DENEYSEL ÇALıŞMA
9.
Serebral Palsi Tanısıyla İzlenen Çocukların Beyin MRG Bulgularının ve Klinik Bulgularının İlişkilendirilmesi.
Assosiation of Cranial Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings of Children with Cerebral Palsy
Mustafa Kartal, Gürkan Gürbüz, Ünsal Yılmaz, Aycan Ünalp
doi: 10.5222/buchd.2016.119   2016; 6 - 2 | Sayfalar 119 - 126

ARAŞTıRMA
10.
Açık veya laparoskopik apendektomi uygulanan çocuk hastalarda multimodal analjezi
Multimodal analgesia for pediatric patients who underwent open or laparoscopic appendectomy
Sengül Özmert, Feyza Sever, Ülkü Şenel Yalçın, Nürgül Güldal, Gülsen Keskin, Mine Akın, Sibel Saydam, Devrim Tanıl Kurt, Hüseyin Tuğrul Tiryaki
doi: 10.5222/buchd.2018.095   2018; 8 - 2 | Sayfalar 95 - 100

DERLEME
11.
Çocukluk Çağı Malign Solid Yumuşak Doku Tümörleri; Tanısal, Histopatolojik ve Moleküler Yaklaşım
Childhood Malign Solid Soft Tissue Sarcomas; Diagnostic, Histopathological and Molecular Approach
Hülya Tosun Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Gülden Diniz, Safiye Aktaş, Canan Vergin
doi: 10.5222/buchd.2019.98698   2019; 9 - 1 | Sayfalar 1 - 9

OLGU SUNUMU
12.
Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu
A Rare Inflammatory Disease: Cogan' s Syndrome
Fatih Karaaslan, Seyit Ahmet Gürakan, Sibel Kalçın, Betül Gemici Karaaslan
doi: 10.5222/buchd.2016.223   2016; 6 - 3 | Sayfalar 223 - 226

ARAŞTıRMA
13.
Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuklarının Profilleri
Profıle Of Sexually Abused Gırls
Sevgi Nehir Türkmen, İlknur Sevinç, Öznur Kırlı, Işık Erkul, Tahliya Kandemir
doi: 10.5222/buchd.2017.197   2017; 7 - 3 | Sayfalar 197 - 202

DENEYSEL ÇALıŞMA
14.
Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler
Ethical Sensitivity Levels of Pediatric Nurses and The Factors Affecting This Sensitivity
Arzu Tazegün, Ayda Çelebioğlu
doi: 10.5222/buchd.2016.097   2016; 6 - 2 | Sayfalar 97 - 102

15.
Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior
Özlem Koç, Hava Özkan, Hediye Bekmezci
doi: 10.5222/buchd.2016.143   2016; 6 - 2 | Sayfalar 143 - 150

DERLEME
16.
Pediatride İlaç Hataları ve Hata Bildirimi
Medication Errors and Reporting in Pediatrics
Derya Gök, Hatice Yıldırım Sarı
doi: 10.5222/buchd.2016.165   2016; 6 - 3 | Sayfalar 165 - 173

OLGU SUNUMU
17.
Laron Sendrom'lu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme
Laron Syndrome 5 cases. Clinical and molecular evaluation
Özlem Korkmaz, Merve Tosyalı, Afig Berdeli, Damla Gökşen, Şükran Darcan
doi: 10.5222/buchd.2016.219   2016; 6 - 3 | Sayfalar 219 - 222

ARAŞTıRMA
18.
Ailevi Akdeniz ateşi olan çocuklarda genotip – fenotip ilişkisi
Genotype – phenotype correlation in pediatric patients with Familial Mediterrenean Fever
Aykut Çağlar, Gül Özçelik, Nurver Akıncı
doi: 10.5222/buchd.2018.144   2018; 8 - 2 | Sayfalar 144 - 150

OLGU SUNUMU
19.
Desidual cast: Bir olgu sunumu
Desidual cast: A case report
Sümeyye Ekmekci, Erdener Özer
doi: 10.5222/buchd.2016.234   2016; 6 - 3 | Sayfalar 234 - 236

ARAŞTıRMA
20.
Çocuk Acil Polikliniğine Febril Konvülsiyon Nedeniyle Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Rekürrens Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Demographic Characteristics of Patients Presented to Pediatric Emergency Department with Febrile Seizure and Identification of Risk Factors for Recurrence
Ahu Aksay, Sefer Kumandaş, Hüseyin Per, Gamze Poyrazoğlu, Hakan Gümüş
doi: 10.5222/buchd.2018.58076   2018; 8 - 3 | Sayfalar 159 - 166

"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.