» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 148-152 | DOI: 10.5222/buchd.2014.148  

Akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu

Cahit Barış Erdur1, Nagehan Katipoğlu1, Ferah Genel1, Erhan Özbek1, Rahmi Özdemir3, Timur Meşe3, Emel Ataş Berksoy2, Tanju Çelik2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Servisi
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi
3Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği

Kawasaki hastalığı etiyolojisi bilinmeyen akut, febril, sistemik bir vaskülittir. Yaygın ve ciddi bir komplikasyonu olan koroner arter tutulumunun yanında başka sistemleri de tutabilir. Özgün olmayan klinik tablo ile başvuru tanı ve tedavide gecikmelere ve koroner arter tutulum riskinin artmasına yol açar. Yazımızda, uzamış ateş, akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosunda başvuran, izleminde ortaya çıkan klinik ve ekokardiyografik bulgular ile Kawasaki hastalığı tanısı alan ve başarı ile tedavi edilen sekiz aylık bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, intestinal ödem, Kawasaki hastalığı


An infant presenting with acute gastroenteritis and intestinal edema and diagnosed as Kawasaki disease: Case report

Cahit Barış Erdur1, Nagehan Katipoğlu1, Ferah Genel1, Erhan Özbek1, Rahmi Özdemir3, Timur Meşe3, Emel Ataş Berksoy2, Tanju Çelik2
1Dr. Behcet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Teaching And Research Hospital, Department Of Pediatrics
2Dr. Behcet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Teaching And Research Hospital, Department Of Pediatrics Emergency
3Dr. Behcet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Teaching And Research Hospital, Department Of Pediatric Cardiology

Kawasaki disease is acute, febril and systemic vasculitis with unknown etiology. Beside coronary arter involvement, which is the most serious and commonest complication, Kawasaki disesase may also affect other systems. Presentations with nonspesific clinical pictures, lead to delays in the diagnosis and the treatment of the disease and increase the risk of coronary arter involvement. In this report, we present an eight months old boy with prolonged fever, acute gastroenteritis and intestinal edema on admission, who was diagnosed as Kawasaki disease on the course of the disease with the subsequently developed clinical and echocardiographic findings and treated successfully.

Keywords: Acute gastroenteritis, intestinal edema, Kawasaki disease


Cahit Barış Erdur, Nagehan Katipoğlu, Ferah Genel, Erhan Özbek, Rahmi Özdemir, Timur Meşe, Emel Ataş Berksoy, Tanju Çelik. An infant presenting with acute gastroenteritis and intestinal edema and diagnosed as Kawasaki disease: Case report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(2): 148-152

Sorumlu Yazar: Cahit Barış Erdur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (26 kere görüntülendi)
 (1089 kere indirildi)


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.