» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
West Sendromu ile Presente Olan Serebral Kavernoz Hemanjiyom [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(2): 137-140 | DOI: 10.5222/buchd.2015.137  

West Sendromu ile Presente Olan Serebral Kavernoz Hemanjiyom

Mehmet Canpolat1, Gül Demet Kaya Özçora1, Ayşe Kaçar Bayram1, Gonca Koç2, Sefer Kumandaş1, Ali Kurtsoy3, Hakan Gümüş1, Hüseyin Per1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı,kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,pediatrik Radyoloji Ana Bilim Dalı,kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı,kayseri

Serebral kavernöz hemanjiomlar vasküler yapının nadir hamartomlarındandır. Bunlar gerçek neoplazm olmayıp, klinik ve radyolojik neoplazmları taklit ederler. Sıklıkla serebral hemisferde olmak üzere santral sinir sisteminin tüm kısımlarında oluşabilirler. Fokal nörolojik defisit ve intrakranial hipertansiyon bulguları büyük serebral kavernomu (> 3 cm) olan çocuklarda en sık klinik başvuru bulgulardır.(1) Nadiren hastalar epileptik nöbet ile başvurular. Bu çalışmada, epileptik spazm ve elektroensefalogram da hipsaritmi paterni ile başvuran metabolik taramaları normal saptanan, antiepileptik tedaviye dirençli nöbetleri olan kranial magnetik rezonans görüntülemesinde kavernöz hemanjiyom saptanması üzerine cerrahi tedavi yapılan,cerrahi tedavi sonrası hipsaritmi paterni kaybolan,nöbet sıklığı azalan 7 aylık kız hasta, etiyolojik faktörlerin epilepsi prognozunda en önemli belirleyici olduğunu vurgulamak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kavernoz hemanjiyom, west sendromu, vasküler malformasyon


Cerebral cavernoz hemangiom presented with West syndrome

Mehmet Canpolat1, Gül Demet Kaya Özçora1, Ayşe Kaçar Bayram1, Gonca Koç2, Sefer Kumandaş1, Ali Kurtsoy3, Hakan Gümüş1, Hüseyin Per1
1Pediatric Neurology, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Neurology, Erciyes University, Faculty Of Medicine Kayseri, Turkey
2Department Of Pediatric Radiology, Erciyes University, Faculty Of Medicine Kayseri, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Erciyes University, Faculty Of Medicine Kayseri, Turkey

Cerebral cavernous hemangiomas are rare hamartomas of vascular structure. Thev are not true neoplasms, but mimics neoplasms clinically and radiologically. Cavernous hemangiomas are vascular malformations that can occur in all parts of the central nervous system but most commonly in the cerebral hemispheres. Focal neurological deficits and symptoms of intracranial hypertension are the most frequent clinical manifestations in children with large (>3 cm) cerebral cavernomas. (1)Rarely, patients applies with epileptic seizures. In this study, a 7 months old girl who applied with epileptic spasms and with hypsarrhythmi patterns on EEG, with normal metabolic tests findings, antiepileptic treatment-resistant seizures and cavernous hemangioma detected in cranial imaging, whose hypsarrhythmi pattern in the electroencephalogram disappeared after surgery with decreasing seizure frequency, is presented to emphasize that the etiological factors are the most important determinants in the prognosis of epilepsy

Keywords: Cavernous hemangiom, west syndrome, vascular malformation


Mehmet Canpolat, Gül Demet Kaya Özçora, Ayşe Kaçar Bayram, Gonca Koç, Sefer Kumandaş, Ali Kurtsoy, Hakan Gümüş, Hüseyin Per. Cerebral cavernoz hemangiom presented with West syndrome. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2015; 5(2): 137-140

Sorumlu Yazar: Gül Demet Kaya Özçora, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (1048 kere indirildi)


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.