» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Behcet Uz Cocuk Hast Derg: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Pediatrik Hastalarda Volümetrik (320 dedektörlü) Paranazal Tomografi: Düşük Doz ama Nereye Kadar?
Volumetric Paranasal Sinus Tomography in Pediatric Patients: How much can We Decrease the Dose?
Gonca Koc, Mehmet Dogan
doi: 10.5222/buchd.2019.00378  Sayfalar 81 - 86

2.
Kardiyak Kateterizasyon Yapılan Çocuklarda Aortik Ark Anomalilerinin Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi
The Prevalence of Aortic Arch Anomalies in Children Who Underwent Cardiac Catheterization: A Single-center Experience
Ferit Kulalı, Utku Örün, Tamer Yoldaş, Selmin Karademir, Vehbi Doğan, Senem Özgür
doi: 10.5222/buchd.2019.90217  Sayfalar 87 - 92

3.
Edinsel Demiyelinizan Sendrom: Tek Merkez Deneyimi
Acquired Demyelinating Syndrome: Single Center Experience
Hepsen Mine Serin, Erdem Şimşek, Seda Kanmaz, Sanem Yılmaz, Gül Aktan, Hasan Tekgül, Sarenur Gökben
doi: 10.5222/buchd.2019.59023  Sayfalar 93 - 100

4.
Fetal ve neonatal otopsi sonuçlarının değerlendirilmesi: 5 yıllık deneyimimiz
Evaluation of fetal and neonatal autopsy results: 5-year experience
Duygu Ayaz
doi: 10.5222/buchd.2019.76094  Sayfalar 101 - 106

5.
Duchenne Musculer Distrofili Hastalarda Skolyozun Tekerlekli Sandalye Kullanımıyla ilişkisi
The Relationship Between Scoliosis and Wheelchair Use In Patients With Duchenne Muscular Dystrophy
Filiz Meryem Sertpoyraz, Mehtap Turanoglu
doi: 10.5222/buchd.2019.04935  Sayfalar 107 - 113

6.
Üçüncü Basamak Çocuk Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Göz Hastalıkları Danışımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Ophthalmology Consultations of Inpatients In A Tertiary Pediatric Hospital
Ali Güngör, Serkan Özmen, Aydan Sezgin Ersoy, esin eyican, Bahar Çuhacı Çakır, Cüneyt Karagöl, Alkim Öden Akman
doi: 10.5222/buchd.2019.46320  Sayfalar 114 - 118

7.
Parsiyel Atrioventriküler Septal Defekt Onarımı Sonrası Orta Dönem Hasta Takiplerinin Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
A Retrospective Analysis of Mid-Term Paitent Follow-ups After Partial Atrioventricular Septal Defect Repair: A Unicenter Experience
Çağatay Bilen, Gökmen Akkaya, Osman Tuncer, Yüksel Atay
doi: 10.5222/buchd.2019.63626  Sayfalar 119 - 124

8.
Alerjik rinitli hastaların klinik özellikleri ve komorbidite olarak adenoid hipertrofisinin değerlendirilmesi
Clinical features of patients with allergic rhinitis and evaluation of adenoid hypertrophy as a comorbidity
Özlem Sancaklı, Halil Belverenli
doi: 10.5222/buchd.2019.47704  Sayfalar 125 - 130

9.
Prematüre Bebeklerde İki Farklı Endotrakeal Aspirasyon Yönteminin Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Endotracheal Aspiration Methods in Premature Infants
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Mehmet Büyüktiryaki, Nilüfer Okur, H. Gozde Kanmaz Kutman, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.5222/buchd.2019.09815  Sayfalar 131 - 136

10.
Bir çocuk ve ergen psikiyatri yataklı servisinde tedavi gören erken ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk tanılı olguların değerlendirilmesi
Evaluation of early and very early onset schizophrenic disorder cases in a child and adolescent psychiatric inpatient unit
Burcu Serim Demirgören
doi: 10.5222/buchd.2019.83723  Sayfalar 137 - 142

11.
Doğumsal metabolik hastalıklı olgularda üç yıllık deneyimimiz
Inborn errors of metabolism: a three-year experience
Ferit Kulalı, Melis Köse, Tuğçe Candan Çelik, Ezgi Yangın Ergon, Oğuz Han Kalkanlı, Rüya Çolak, Meral Yıldız, Senem Alkan Özdemir, Tülin Gökmen Yıldırım, Şebnem Çalkavur
doi: 10.5222/buchd.2019.62533  Sayfalar 143 - 148

12.
Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyi İle Bronkopulmoner Displazi Arasındaki İlişki
The Relation Between Serum Levels of Insulin-like Growth Factor-1 and Bronchopulmonary Dysplasia
Nükhet Aladağ Çiftdemir, Betul Acunas, Ülfet Vatansever Özbek, Rıdvan Duran
doi: 10.5222/buchd.2019.39306  Sayfalar 149 - 154

13.
Bir Üniversite Hastanesinde Çocuklarda Anemi Prevalansı
Prevalence of Anemia Among Children in a Single University Hospital
Neslihan Karakurt, Özlem Terzi
doi: 10.5222/buchd.2019.34635  Sayfalar 155 - 159

14.
Hemofili Hastalarında Selfinfüzyon ve Hasta Eğitiminin Tedavi Uyumu Üzerine Etkisi
The Effect of Self-infusion and Patient Education on Treatment Compliance in Hemophilia Patients
Elif Güler kazancı, Mehmet Can Uğur, Yeşim Oymak, Kaan Kavakli
doi: 10.5222/buchd.2019.80269  Sayfalar 160 - 163

OLGU SUNUMU
15.
Ergenlik Döneminde Yeni Bir Tehdit: Pregabalin Suistimali
A New Threat in Adolescence: Pregabalin Abuse
Betül Öztürk, İlknur Bodur, Aysun Tekeli, Ayla Akça Çağlar, Can Demir Karacan, Nilden Tuygun
doi: 10.5222/buchd.2019.66934  Sayfalar 164 - 166

"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.