E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Human metapneumovirus pneumonia: Case report [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 162-164 | DOI: 10.5222/buchd.2016.162  

Human metapneumovirus pneumonia: Case report

Murat Özcan1, Yüksel Yurdugül1, Melis Akpınar1, Demet Altun1, Semra Tunçbilek2, Serdar Ümit Sarıcı1
1Ufuk University Faculty Of Medicine, Dr. Rıdvan Ege Hospital, Department Of Pediatrics
2Ufuk University Faculty Of Medicine, Dr. Rıdvan Ege Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology

Although human metapneumovirus (hMPV), which was first described in 2001, may be isolated in upper and lower airway infections of children less than 10 years of age, there are to our knowledge, not a lot of studies about this virus in our country. Real time – polimerase chain reaction (RT-PCR) method is the gold standart diagnostic test for hMPV. Rapid and effective use of advanced diagnostic methods; such as PCR in the differential diagnosis of viral/bacterial pneumonia in patients admitted with the clinical and laboratory findings of pneumonia would help reduce the inappropriate use of antibiotics and thus start appropriate antiviral treatment in selected cases. In this article, a 18-month-old patient admitted with the findings of respiratory distress and oxygen requirement and in whom hMPV was detected as infectious agent is presented, and it is emphasized that hMPV, as a rarely isolated and relatively recently described virus in comprasion to classical airway viruses, may be the etiologic agent in respiratory infections of children less than 2 years of age.

Keywords: Children, human metapneumovirus, lower respiratory tract infections, pneumonia, real-time PCR.


Human metapnömovirus pnömonisi: Olgu sunumu

Murat Özcan1, Yüksel Yurdugül1, Melis Akpınar1, Demet Altun1, Semra Tunçbilek2, Serdar Ümit Sarıcı1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İlk kez 2001’de tanımlanan human metapneumovirus (hMPV), 10 yaş altı çocuklarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında izole edilebilen bir virus olsa da ülkemizde bu virusla ilgili olarak yayınlanmış fazla sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Human metapneumovirus tanısında altın standart yöntem RT-PCR yöntemidir. Pnömoni kliniği ve laboratuvar bulguları ile başvuran hastalarda viral/bakteriyel pnömoni ayırıcı tanısında PCR gibi ileri tanı yöntemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde kullanılması, hastalara gereksiz antibiyotik tedavisi uygulanmasının önüne geçilmesi ve gerekli durumlarda uygun antiviral tedavinin verilebilmesi açısından önemli katkı sağlayacaktır. Bu yazıda solunum sıkıntısı bulguları ve oksijen ihtiyacı ile başvuran ve enfeksiyon etkeninin human metapneumovirus olarak tespit edildiği 18 aylık hasta sunulmuş ve 2 yaş altı çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında klasik solunum yolu viruslarına göre çok daha nadir rastlanan ve son yıllarda tanımlanmış bir virus olan human metapneumovirus ile etken olarak karşılaşılabileceği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonu, çocuk, human metapneumovirus, pnömoni, real-time PCR.


Murat Özcan, Yüksel Yurdugül, Melis Akpınar, Demet Altun, Semra Tunçbilek, Serdar Ümit Sarıcı. Human metapneumovirus pneumonia: Case report. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 162-164

Corresponding Author: Murat Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (3733 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital