E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The new model in evaluating Child Sexual Abuse: Child Advocacy Centers [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(1): 9-14 | DOI: 10.5222/buchd.2016.009  

The new model in evaluating Child Sexual Abuse: Child Advocacy Centers

Özlem Bağ1, Sevay Alşen2
1İzmir Dr. Behçet Uz Children
2Dokuz Eylül University Medical School, Department Of Child And Adolescent Psychiatry,i̇zmir

Child Advocacy Centers (CAC), are newly established centers to achive multidisciplinary approach in child sexual abuse. The first CAC in Turkey has been established in 2010 and they are, now, increasing in number all around the country. The basic goal of CACs is to prevent the secondary abuse due to repeating interviews especially in forensic process. Forensic interview in CACs, is based on the thought that the child tells about this special event to a specialized person in a specialized and child-friendly environment. During this special interview, all professionals have their own data and nobody asks any other question to the child. The forensic interview is recorded in order to prevent repeating interviews. After the interview, both the investigation starts and the child is provided with all social and health needs. It is important to support CACs to maintain appropiate approach in child sexual abuse all around the country.

Keywords: Child Advocacy Centers, sexual abuse, forensic interview


Çocuğun Cinsel İstismarının Değerlendirilmesinde Yeni Model: Çocuk İzlem Merkezleri

Özlem Bağ1, Sevay Alşen2
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Sosyal Pediyatri, İzmir Çocuk İzlem Merkezi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ergen Ve Ruh Sağlığı ABD

Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), çocuğun cinsel istismarında çalışan profesyonellerin tek çatı altında toplandığı, dolayısıyla multidisipliner yaklaşım özelliği gösterebilen yeni kurumlardır. Ülkemizde ilk olarak 2010 yılında Ankara’da hizmet vermeye başlayan ÇİM’ler giderek yaygınlaşmaktadır. Temel hedef, yasal süreçte ortaya çıkan tekrarlayan ifade verme gereğini ve bu nedenle oluşan ikincil örselenmeyi önlemektir. ÇİM’lerde yapılan adli görüşme, çocuğun yaşadığı bu özel olayı, özel olarak yapılandırılmış aynalı bir odada, bu alanda özel olarak eğitilmiş meslek elemanlarına anlatması, bu sırada süreçte paydaş olacak her kurumun temsilcisinin görüşmeyi izleyerek kendi verilerini elde etmesi esasına dayanır. Görüşmenin görüntülü ve sesli kayıt altına alınması tekrar ifade verme gereğini en aza indirir. Adli görüşme ile bir yandan soruşturma başlatılırken, diğer yandan çocuğun ihtiyacı olan tıbbi ve sosyal hizmetler çocuk dostu bir ortamda sunulmaktadır. ÇİM’lerin ülke genelinde yaygınlaşması, çocuğun cinsel istismarına yaklaşımda uygun hizmet sunumu için önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İzlem Merkezi, cinsel istismar, adli görüşme


Özlem Bağ, Sevay Alşen. The new model in evaluating Child Sexual Abuse: Child Advocacy Centers. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(1): 9-14

Corresponding Author: Özlem Bağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (2655 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital