E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Medication Errors and Reporting in Pediatrics [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 165-173 | DOI: 10.5222/buchd.2016.165  

Medication Errors and Reporting in Pediatrics

Derya Gök1, Hatice Yıldırım Sarı2
1Izmir Dr. Behçet Uz Children And Surgical Training And Research Hospital
2Izmir Katip Celebi University Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing And Child Health Nursing Department

Medication errors are major health problems that increase the cost and threaten patient safety. Medication errors, seems to take place over several stages up to the preparation of pharmaceutical applications. Children may expose more frequent medication errors, because of lack of some pediatric drug forms and developmental characteristics such as body surface and weight. In addition, small children can not express their drug side effects makes it difficult to determine the cause of the damage from medication errors and mistakes. Therefore, prevention of medication errors in a pediatric population is of particular importance. There are two main reasons for the fundamental error; system factors and human factors. Further it is observed that the human factor is also the main reason is connected to the system. People are made to the nature of the error, the aim is to develop effective systems to minimize errors as possible. The prevention of errors, making the identification of errors and bugs are very important. Error notifications, in particular the reporting of errors made root cause analysis of near misses and allows to prevent similar mistakes. However, studies indicate whether enough of reported medication errors.

Keywords: Error reporting, medication errors, medical errors, children


Pediatride İlaç Hataları ve Hata Bildirimi

Derya Gök1, Hatice Yıldırım Sarı2
1İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hemşireliği Anabilim Dalı

İlaç hataları, hasta güvenliğini tehdit eden ve maliyeti arttıran önemli bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. Hatalar, ilaç hazırlamadan uygulamaya kadar pek çok aşamada meydana gelmektedir. Çocuklar; kiloları, vücut yüzeyleri gibi gelişimsel özellikleri ya da bazı ilaçların pediatrik formlarının olmaması nedeniyle daha sık ilaç hatasına maruz kalabilmektedirler. Ayrıca küçük çocukların ilaç yan etkilerini ifade edememeleri, ilaç hatalarının tespitini güçleştirmekte ve hatalardan zarar görmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle pediatrik popülasyonda ilaç hatalarının önlenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Hatalarının temelde iki önemli nedeni vardır; sistem faktörü ve insan faktörü. İnsan faktörü de ayrıntılı incelendiğinde asıl nedenin sisteme bağlı olduğu görülmektedir. İnsanlar doğası gereği hata yaparlar, amaç mümkün olduğunca etkin sistemler geliştirerek hataları en aza indirmektir. Hatalarının önlenmesinde, hataların tanımlanması ve hata bildirimlerinin yapılması çok önemlidir. Hata bildirimleri, özellikle ramak kala hataların bildirilmesi kök neden analizi yapılmasına ve benzer hataların önlenmesine olanak sağlar. Ancak yapılan çalışmalar ilaç hatalarının yeteri kadar bildirilmediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hata bildirimi, ilaç hataları, tıbbi hatalar, çocuk


Derya Gök, Hatice Yıldırım Sarı. Medication Errors and Reporting in Pediatrics. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 165-173

Corresponding Author: Derya Gök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (6167 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital