E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Trichosporon asteroides: A novel ethiological agent of Kerion celsi in a child [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 151-154 | DOI: 10.5222/buchd.2016.151  

Trichosporon asteroides: A novel ethiological agent of Kerion celsi in a child

Bilge Aldemir Kocabaş1, Adem Karbuz1, Ergin Çiftçi1, Fırat Beğde2, Selver Ametoglou2, Ali Adil Fouad3, Ayşe Kalkancı3, Zeynep Ceren Karahan4, Derya Aysev2, Erdal İnce1
1Division of Pediatric Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
2Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
3Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
4Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Kerion celsi is generally known as an inflammatory form of tinea capitis and is the result of delayed type hypersensitivity reaction of the body to fungal agents. It causes a painful, inflamed, crusty mass on the scalp and is often associated with purulent drainage and regional lymphadenopathy. Kerion celsi is often reported in children between three to seven years of age and has a male predominance. This diagnosis should be kept in mind in patients with scalp scaling and alopecia, especially if they have pustular, crusted and nodular lesions and easily breaking hairs on the scalp. If untreated, alopecic scar tissue formation can develop on the scalp. Differential diagnosis with bacterial pyoderma or abscess is important and may avoid unnecessary and inappropriate surgical drainage. Although causative species show variations between regions, zoophilic dermatophytes such as Microsporum canis, Trichophyton verrucosum and Trichophyton interdigitale complex are usually isolated. Herein, we report a ten year-old boy who was referred to our clinic because of pyodermic skin lesion and abscess formation which did not respond to antibacterial treatment. He was diagnosed as kerion celsi related to Trichosporon asteroides and successfully treated with systemic fluconazole within eight weeks. To our knowledge this is the first case in the literature due to T. asteroides.

Keywords: Kerion celsi, tinea capitis, Trichosporon asteroides


Trichosporon asteroides: Çocukta Kerion Celsi için yeni bir etken

Bilge Aldemir Kocabaş1, Adem Karbuz1, Ergin Çiftçi1, Fırat Beğde2, Selver Ametoglou2, Ali Adil Fouad3, Ayşe Kalkancı3, Zeynep Ceren Karahan4, Derya Aysev2, Erdal İnce1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara,Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji BD, Ankara, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji BD, Ankara, Türkiye

Kerion celsi, genellikle inflamatuar tipte tinea capitis olarak bilinen ve vücudun fungal etkenlere karşı geliştirdiği geç tip bir hipersensitivite reaksiyonudur. Saçlı deride ağrı ve enflamasyonun eşlik ettiği krutlu bir tabaka gelişimine neden olur ve sıklıkla akıntı ve bölgesel lenfadenopati ile birliktedir. Hastalık 3-7 yaş arasında ve erkek çocuklarda daha sık olarak bildirilmektedir. Saçlı deride saç kaybı, püstüler ve nodüler lezyon üzerinde akıntılı ve kurutlu bir tabaka gelişmesi, lezyon üzerine basıldığında pü gelmesi ve saçların kolaylıkla çekilince kayarak kopması durumunda akla gelmelidir. Tedavi edilmediği takdirde saçlı deride alopesik skar dokusu gelişimi kaçınılmazdır. Gereksiz ve uygun olmayan cerrahi drenaj işleminin önlenebilmesi için bakteriyel piyodermi ve abseler ile ayırıcı tanısı önem taşımaktadır. Etiyolojik ajanlar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte Microsporum canis, Trichophyton verrucosum and Trichophyton interdigitale kompleks gibi zoofilik dermatofitler sıklıkla izole edilir. Burada, kliniğimize antibiyotik tedavisine yanıtsız bakteriyel piyodermi ve abse ön tanısı ile yönlendirilen ve Trichosporon asteroides’e bağlı kerion celsi tanısı konularak 8 haftalık flukanozol ile başarılı şekilde tedavi edilen 10 yaşında bir erkek çocuk olgu sunulmaktadır. Hastamızı T. asteroides’in etken olduğu ilk kerion celsi olgusu olarak sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kerion celsi, tinea capitis, Trichosporon asteroides


Bilge Aldemir Kocabaş, Adem Karbuz, Ergin Çiftçi, Fırat Beğde, Selver Ametoglou, Ali Adil Fouad, Ayşe Kalkancı, Zeynep Ceren Karahan, Derya Aysev, Erdal İnce. Trichosporon asteroides: A novel ethiological agent of Kerion celsi in a child. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 151-154

Corresponding Author: Bilge Aldemir Kocabaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (2010 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital