» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Pediatrik Hastanın Operasyonu Esnasında Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 63-66 | DOI: 10.5222/buchd.2019.28158  

Pediatrik Hastanın Operasyonu Esnasında Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Gelişen Kardiyak Arrest

Bedih Balkan1, Halil Çetingök1, Nalan Saygı Emir1, Melike Köyyeri1, Murat Aslan1, Ezgi Güngördü1, Abdulkadir Yektaş2
1TC. SBÜ. Dr. Sadi konuk EAH
2TC. SBÜ. Diyarbakır Gazi yaşargil EAH

Kist hidatik ekinokokkozis granülosuz ve ekinokokkozis alveolaris tarafından oluşturulan parazitik bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyonlar kistlere sahip kist karakterindedir ve yaygın olarak karaciğer ve akciğer tutulumu gösterirler. Kist travma, spontan ya da cerrahi müdahaleyle rüptüre olabilir, sonuç olarak anaflaktik şok hatta ölüm gelişebilir.Kist hidatik operasyonu sırasında anlık gelişen satürasyon düşüklüğü, hipotansiyon ve taşikardi anaflaksi gelişimiyle ilişkili olabilir. Bu bize cerrahi ekip ve hasta ile mortalite ve morbidite konusunda konuşmamız gerektiğini hatırlatmalıdır. Biz bu çalışmada karaciğer kist hidatiğinin cerrahi olarak çıkarılması esnasında hepatik ven travmatizasyonu ve kist rüptürü sonucu anaflaksi ve buna bağlı kardiyak arrest gelişen pediatrik hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Hepatik ekinokokkozis, Kardiyak arrest, Anaflaksi


Cardiac Arrest Developing Linked to Hydatid Cyst Rupture During Operation of a Pediatric Patient

Bedih Balkan1, Halil Çetingök1, Nalan Saygı Emir1, Melike Köyyeri1, Murat Aslan1, Ezgi Güngördü1, Abdulkadir Yektaş2
1TC. MSU. Dr. Sadi Konuk TRH
2TC. MSU. Diyarbakır Gazi yaşargil TRH

Hydatid cysts are parasitic infections created by echinococcus granulosus and echinococcus alveolaris. These infections are characterized by cyst formation with cysts most commonly localized in the liver and lungs. With rupture of the cyst due to trauma, spontaneous rupture or during surgical intervention, the result may lead to anaphylactic shock or even death. During hydatid cyst operations, suddenly developing desaturation, tachycardia and hypotension should lead to the consideration of anaphylaxis. It should be remembered that patients being operated for hydatid cysts may develop anaphylaxis and preparations should be made for this, and dialogue with the surgical team may be able to reduce mortality and morbidity. In this case report we present the case of a patient undergoing surgical excision of hydatid cyst on the liver who developed anaphylactic shock and resulting cardiac arrest due to rupture of the cyst and traumatization of the hepatic vein.

Keywords: Echinococcosis Hepatik, Heart Arrest, Anaphylaxis


Bedih Balkan, Halil Çetingök, Nalan Saygı Emir, Melike Köyyeri, Murat Aslan, Ezgi Güngördü, Abdulkadir Yektaş. Cardiac Arrest Developing Linked to Hydatid Cyst Rupture During Operation of a Pediatric Patient. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 63-66

Sorumlu Yazar: Abdulkadir Yektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.