» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Pseudomonas aeruginosa’nın Etken Olduğu bir Neonatal Meme Apsesi: Olgu Sunumu [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 60-62 | DOI: 10.5222/buchd.2019.37029  

Pseudomonas aeruginosa’nın Etken Olduğu bir Neonatal Meme Apsesi: Olgu Sunumu

Meltem Yıldırım Kaplan1, İlknur Çağlar1, Tuğçe Candan1, Belkıs Deniz Özbilek2, Süleyman Nuri Bayram1, Ökkeş Aytaç Karkıner2, İlker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Mastit ve meme apsesi neonatal dönemde sık görülmemektedir. En sık etken Staphylococcus aureus’tur. Gram negatif etkenler nadir görülür. Cerrahi drenaj ve uygun antibiyotik tedavisi ile tam iyileşme sağlanabilir. Uygun tedavi yapılmadığı durumlarda ciddi süpüratif komplikasyonlar meydana gelebilir.Postnatal 40 günlük olgu, 15 gün önce başlayan sol memede kızarıklık, şişlik ve ısı artışı şikayetleri ile dış merkezde değerlendirilmiş ve meme apsesi tanısı ile tedavi görmüş olmasına rağmen şikayetlerinde gerileme olmaması nedeniyle servisimize yatırıldı. Ultrasonda apse görünümü olan hastaya cerrahi drenaj uygulandı. Apse kültüründe Pseudomanas aeruginosa üremesi olan hastanın antibiyotik tedavisi antibiyograma uygun şekilde düzenlendi. Tedavi sonrası hastada tam iyileşme görüldü. Bu makalede, neonatal dönemde meydana gelmesi ve Pseudomanas aeruginosa gibi nadir bir etkeni olması nedeniyle dikkat çekici olan meme apsesi olgusu literatür bilgileri gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meme apsesi, neonatal, Pseudomanas aeruginosa


A Neonatal Breast Abscess Due to Pseudomonas aeruginosa: Case Report

Meltem Yıldırım Kaplan1, İlknur Çağlar1, Tuğçe Candan1, Belkıs Deniz Özbilek2, Süleyman Nuri Bayram1, Ökkeş Aytaç Karkıner2, İlker Devrim1
1Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Infectious Diseases, Izmir, Turkey
2Dr Behcet Uz Child Disease And Pediatric Surgery Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey

Mastitis and breast abscess do not occur frequently during neonatal period. The most common pathogen is Staphylococcus aureus. Gram negative species are rarely the cause. Treatment of breast abscess is mainly surgical drainage of the abscess, and with the use of proper antibiotics complete resolution is attainable. If not treated properly, severe suppurative complications may develop. A 40 days old infant was hospitalized with a 15 days of history of redness, swelling and warmth on the left breast, despite she had been treated with breast abscess diagnosis in another health care center.Breast abcsess was shown on ultrasound; surgical drainage was performed. Pseudomonas aeruginosa was isolated from pus sample; and appropriate antibiotics were used according to the culture antibiogram results for treatment. In this article, a case of breast abscess which is remarkable for occurring in neoanatal period and having a rare cause as Pseudomonas aeruginosa was reported with a review of recent literature.

Keywords: Breast abscess, neonatal, Pseudomanas aeruginosa


Meltem Yıldırım Kaplan, İlknur Çağlar, Tuğçe Candan, Belkıs Deniz Özbilek, Süleyman Nuri Bayram, Ökkeş Aytaç Karkıner, İlker Devrim. A Neonatal Breast Abscess Due to Pseudomonas aeruginosa: Case Report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 60-62

Sorumlu Yazar: İlknur Çağlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.