» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Çocukluk Çağı Malign Solid Yumuşak Doku Tümörleri; Tanısal, Histopatolojik ve Moleküler Yaklaşım [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 1-9 | DOI: 10.5222/buchd.2019.98698  

Çocukluk Çağı Malign Solid Yumuşak Doku Tümörleri; Tanısal, Histopatolojik ve Moleküler Yaklaşım

Hülya Tosun Yıldırım1, Ahmet Yıldırım2, Gülden Diniz3, Safiye Aktaş4, Canan Vergin5
1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANTALYA
2SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, ANTALYA
3SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İZMİR
4İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İZMİR
5SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İZMİR

Çocukluk çağı yumuşak doku solid tümörleri heterojen ve pek çok çeşitli görünümlerde olabilirler. Özellikle bu tümörler "küçük yuvarlak hücreli tümör" grubu olarak bilinir, hiperkromatik nukleuslu ve monoton küçük dar-kıt sitoplazmalıdır. Bu neoplazmlar birçok benzer histomorfolojik ve immünofenotipik özellik paylaşırlar. Ayrıca bu lezyonlar sıklıkla benzer klinik ve radyolojik özellikler gösterebilir, ancak farklı prognozlara sahiptir. Bu derlemenin amacı, yumuşak doku sarkomlarının klinik, histolojik, immünohistokimyasal özelliklerini ve moleküler özelliklerini gözden geçirmek ve bu tümörlerin ayırıcı tanısını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, solid yumuşak doku tümörleri, tanısal yaklaşım, ayırıcı tanı


Childhood Malign Solid Soft Tissue Sarcomas; Diagnostic, Histopathological and Molecular Approach

Hülya Tosun Yıldırım1, Ahmet Yıldırım2, Gülden Diniz3, Safiye Aktaş4, Canan Vergin5
1SBU Antalya Education and Training Hospital, Pathology Department, ANTALYA
2SBU Antalya Education and Training Hospital, Pediatric Department, ANTALYA
3SBU Izmir Education and Training Hospital, Pathology Department, IZMIR
4Izmır Dokuz Eylul University, Basic Oncology Department, IZMIR
5SBU Dr. Behcet Uz Children Hospital, Hematology-Oncology Department, IZMIR

Childhood soft tissue sarcomas are heterogenous and be quite varied in apperance. Especially, these neoplasms known as “small round cell tumor” group, with their hyperchromatic nuclei and monotonous small account of cytoplasm. These neoplasms share many histomorphological similarities and immunophenotypes. Also these lesions may often demonstrate overlapping clinical and radiological characteristics but may have diverse outcome. The purpose of this article is to review clinical, histologic, immunohistochemical features and molecular features of soft tissue sarcomas and provide to discussion of the differential diagnosis of these tumours.

Keywords: Childhood, solid soft tissue tumors, diagnostic approach, differential diagnosis


Hülya Tosun Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Gülden Diniz, Safiye Aktaş, Canan Vergin. Childhood Malign Solid Soft Tissue Sarcomas; Diagnostic, Histopathological and Molecular Approach. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Hülya Tosun Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (32 kere görüntülendi)
 (5313 kere indirildi)


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.