» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
A Neonatal Case with Methylmalonic Acidemia [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2011; 1(2): 93-96 | DOI: 10.5222/buchd.2011.093  

A Neonatal Case with Methylmalonic Acidemia

Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Filiz Gökaslan, Fatma Kaya Kılıç, Yasemin Onursal, Füsun Atlıhan
İzmir Dr. Behçet Uz Children's Hospital Nıcu

Methyl malonic acidemia (MMA) is an inborn error of metabolism that results in the accumulation in blood and increased excretion in the urine of methymalonic acid. Onset of the manifestations ranges from the neonatal period to adulthood. It may present as an acute and fatal condition in infancy, occasionally in a more chronic form in older children. The frequency is unknown in Turkey. In the presence of clinical signs and symptoms in patients with a history of consanguineous marriages, screening tests should be requested as an emergency. In this paper, we report a case of a neonate who also admitted on 5th day of life with complaints of jaundice and on neonatal follow-up metabolic acidosis and hiperammonemia detected.

Keywords: Methylmalonic acidemia, MMA, metabolic emergency, metabolic acidosis, neonatal screening tests


Metil Malonik Asidemili Bir Yenidoğan Olgusu

Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Filiz Gökaslan, Fatma Kaya Kılıç, Yasemin Onursal, Füsun Atlıhan
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Metil malonik asidemi (MMA), metil malonik asitin plazmada birikimi ve idrardan atılımının artmasıyla sonuçlanan doğuştan metabolik bir acildir. Belirtilerin başlangıcı yenidoğan döneminden erişkin dönemine kadar olabilir. Sıklıkla akut ve ölümcül olup bazen daha büyük çocuklarda kronik şekilde görülebilir. Türkiye’deki sıklığı tam olarak bilinmemektedir. Öyküsünde akraba evliliği olan hastalarda, klinik bulgu ve semptomların varlığında tarama tetkikleri acil olarak istenmelidir. Bu yazıda, sarılık yakınmasıyla postnatal 5. günde başvuran, izlemde metabolik asidoz ve hiperamonyemisi tespit edilen MMA’li bir yenidoğan olgusu sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Metil malonik asidemi, MMA, metabolik acil, metabolik asidoz, akraba evliliği, yenidoğan tarama testleri


Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur, Filiz Gökaslan, Fatma Kaya Kılıç, Yasemin Onursal, Füsun Atlıhan. A Neonatal Case with Methylmalonic Acidemia. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2011; 1(2): 93-96

Corresponding Author: Şebnem Çalkavur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.